Voeding voor de ouder wordende mens (geriatrie)

1 op de 5 mensen in NL is ouder dan 65 jaar waarvan 25% ouder is dan 80 en in 2050 is naar schatting 25% van de bevolking 65 jaar en ouder, waarvan een derde ouder dan 80 jaar. Hoe ouder we worden, hoe groter de kans op ziekten en beperkingen. De ervaren gezondheid en het lichamelijke functioneren nemen af. Meer dan 90% van de 65-plussers woont zelfstandig. De helft hiervan leeft met één of meer chronische ziekten.

Gezond eten en voldoende bewegen zijn voor ouderen belangrijk om lichamelijk fit te blijven en zo langer zelfredzaam te blijven. Voor ouderen kan het lastiger zijn om gezond te eten.

Mogelijke oorzaken van het ontstaan van voedingsproblemen zijn:

• eet- en drinkvoorkeuren, samenstelling/consistentie (structuur) van de voeding, gebitstoestand en tandvleesproblemen, kauw- en slikproblemen (droge of pijnlijke mond, speekselvloed) smaakveranderingen, psychosociale problemen zoals verdriet , depressie, rouw.
• aangepaste manier van aanbod van de voeding, ambiance en presentatie van de maaltijden.
• lichaamshouding bij eten en/of drinken, beperkingen arm- handfunctie (bijv. bij CVA, cognitieve problemen met apraxie)
• aandoeningen waarbij verlies aan voedingsstoffen optreedt of verhoogde voedingsbehoefte (zoals bij decubitus , COPD, Parkinson, voor of na operatie, bij lichamelijke-/ psychische onrust,maag- darmklachten (evt. gepaard met chronische diarree of obstipatie).
• Overige medische problemen zoals oedeemvorming(benauwdheid), misselijkheid gebruik van meerdere soorten medicatie maar ook mobiliteitsbeperkingen.
• Invloed van de sociale omgeving (laag inkomen, armoede of eenzaamheid)

Deze obstakels om gezond te eten zijn risicofactoren voor ondervoeding. Omdat het moeilijk is om van ondervoeding te herstellen, is het belangrijk om zulke risicofactoren op tijd te signaleren. Ondervoeding zorgt voor een snel verlies aan spiermassa. Daarmee vermindert de functionaliteit en zelfstandigheid en is er meer risico op vallen en zo een risico op botbreuken en sterfte.

Ondervoeding betekent niet altijd dat men ook een ondergewicht heeft. Ook mensen met overgewicht kunnen ondervoed zijn . In Nederland neemt het percentage van mensen met overgewicht tot de leeftijd van 70 jaar toe. Als gevolg van ouder worden, ziekte en verminderde lichamelijke activiteit treedt verlies van spiermassa en spierfunctie op. Wanneer het gewicht gelijk blijft neemt in verhouding de vetmassa toe. Dat heet sarcopenie. Om sarcopenie te voorkomen of tegen te gaan, zijn spierversterkende activiteiten en het innemen van genoeg eiwit belangrijk. Voeding is dus een belangrijk onderdeel voor de totale zorg voor de oudere cliënt (met of zonder ziekte ).


Wat kunnen onze diëtisten voor u betekenen?

Onze diëtisten werken samen met geriatrie fysiotherapeuten, logopedisten en ergotherapeuten en hebben ook een werkplek in het behandelteam voor de oudere cliënten binnen Therapiecentrum Valkenswaard. De behandeling van deze cliënten wordt vaak door meerdere behandelaars samen opgepakt waarbij we streven naar een positieve bijdrage aan de functionaliteit en de kwaliteit van leven van de cliënt.

Ellen heeft de post HBO Voeding en geriatrie gevolgd in 2017 en houdt haar kennis up to date met div. bijscholingen op dit gebied. Indien het niet lukt om naar de praktijk te komen, komen we graag voor een consult bij u thuis. Vaak praat dat al gemakkelijker in uw eigen vertrouwde omgeving. We nemen uw voeding door en adviseren u op maat met zo klein mogelijke aanpassingen. Wanneer het niet haalbaar is om met reguliere voeding uw behoefte te halen kan medische voeding worden aangevraagd. De diëtisten zijn daartoe gemachtigd.

Contact

Diëtistenpraktijk Ellen Winters
040-2026354

Locatie Westerhoven

Op dinsdag en woensdag hebben wij spreekuur op onze hoofdvestiging.

Heijerstraat 29
5563 BM Westerhoven

U kan uw auto parkeren aan de inrit en het pad voor het huis volgen.
Uw fiets kan u plaatsen tegen de beugel aan het pad naar de praktijk.

De praktijk bevindt zich in een bijgebouw achter het huis. Recht tegenover en naast deze praktijklocaties zijn er bushaltes waar bus 18 en 318 stoppen.

Locatie Dommelen

Op donderdag hebben we spreekuur in Paramedisch Centrum Van Hoof.

Escudohof 2
5551 DD Valkenswaard

Locatie Eersel

Op vrijdag hebben we spreekuur in Gezondheidscentrm Dolium.

Gezondheidscentrum Dolium
Gebint 1 u
5521 WD Eersel

Bij binnenkomst in het Dolium dient u de bewegwijzering aan te houden van Kinderpsychologie. 
Wanneer u de apotheek voorbij loopt naar de tandarts komt u bij deze ruimte.

Locaties Valkenswaard

Op maandag hebben we spreekuur in Therapiecentrum Valkenswaard.

Antwerpsebaan 10
5554 JV  Valkenswaard

Parkeren kan nabij de praktijk. Vergeet uw parkeerschijf niet.