Vergoeding & Tarieven

Diëtetiek of dieetadvisering wordt in 2024 vergoed vanuit de basisverzekering van je zorgverzekeraar.

Hiervoor gelden een aantal regels:

  • Vergoeding van 3 behandeluren per kalenderjaar;
  • Verwijzing van de (huis)arts is soms noodzakelijk, dit hangt af van de voorwaarden van de zorgverzekeraar;
  • De kosten worden verrekend met het eigen risico (tenzij er sprake is van ketenzorg, zie onder)
  • Kinderen tot 18 jaar hebben geen eigen risico;
  • Huisbezoeken worden alleen vergoed op verwijzing van de arts en mits de verwijzer de indicatie voor het huisbezoek vermeld heeft op de verwijzing.

Aanvullende verzekering
Wanneer je naast je basisverzekering ook een aanvullend pakket hebt, is er kans dat je aanspraak kunt maken op extra vergoeding vanuit het aanvullende pakket. Per aanvullend pakket gelden verschillend aantal uren, variërend van 1-5 of meer uur extra vergoeding diëtetiek. Kijk hier voor meer informatie. Aan dit overzicht kunnen geen rechten ontleend worden, informeer daarom ook goed bij je zorgverzekeraar.

Ketenzorg
Diëtetiek als onderdeel van ketenzorg valt buiten het eigen risico. Dit geldt voor de chronische aandoeningen diabetes mellitus, COPD of wanneer je wordt behandeld vanwege vasculair risico (CVRM). De huisarts of praktijkondersteuner kan je vertellen of je behandeld wordt vanuit de ketenzorg en kan je op die indicatie ook doorverwijzen naar de diëtist. In onze regio is PozoB de organisator van de ketenzorg.

Tarieven Zorgverzekeraars
Voor de reguliere diëtetiek geldt per zorgverzekeraar een gecontracteerd tarief. Voor het exacte tarief verwijzen we je naar de polis van je verzekeraar.
De kosten voor de dieetbehandeling declareren wij rechtstreeks bij de zorgverzekeraars. Hier heb je zelf geen omkijken naar.

Ongecontracteerde zorg
Diëtistenpraktijk Ellen Winters heeft contracten met de meeste zorgverzekeraars. Voor een exact overzicht zie hier.  Ben je verzekerd bij een verzekeraar waar we geen contract mee hebben afgesloten dan kan je natuurlijk ook bij ons terecht. De verzekeraar vergoed dan een gedeelte van de kosten. Dit is afhankelijk van het soort polis en is op te vragen bij je verzekeraar.

Kosten dieetbehandeling
In dit overzicht ziet u de kosten per consult en handeling.

Deze tarieven gelden uitsluitend:

– wanneer je geen aanspraak (meer) kunt maken op bovengenoemde vergoeding (uitgezonderd CZ)
– wanneer je verzekerd bent bij een verzekeraar waar wij geen contract mee hebben
– wanneer je meer dan 3 uur dieetadvisering nodig heb en hier geen aanvullende verzekering voor hebt (uitgezonderd CZ)
– wanneer je niet op afspraak verschijnt zonder op tijd te annuleren
– wanneer je liever de rekening zelf ontvangt, bij restitutieverzekering of  buiten je verzekering om.
* Bij contracten met de zorgverzekeraar gelden andere tarieven

Voor deze kosten ontvang je een factuur per mail of per post.

Toelichting behandeltijd

De behandeltijd die de diëtist in rekening brengt bestaat uit twee componenten:

  1. contacttijd: de tijd waarbij de cliënt aanwezig is.
  2. individueel dieetvoorschrift: de tijd die de diëtist besteedt aan het analyseren van voedingskundige, diëtistische en medische gegevens, het eventueel berekenen van de voeding en het samenstellen van een persoonlijk advies. Hier is de cliënt doorgaans niet bij aanwezig. Deze tijd maakt deel uit van de behandeling.

Een consult bestaat uit contact tijd en indien nodig een individueel dieetvoorschrift . De totaal bestede tijd wordt altijd afgerond op kwartieren.

NoShow tarief
Voor een goede planning is het belangrijk dat je op tijd op je afspraak komt. Wanneer je een afspraak niet kunt nakomen, dien je dit minimaal 24 uur van tevoren aan te geven. Dit kan telefonisch, of door een voicemailbericht in te spreken. Is de afspraak niet 24 uur van te voren (zaterdagen, zon- en feestdagen niet meegerekend) geannuleerd, moeten we helaas de voor jou gereserveerde tijd in rekening brengen.
Hiervoor rekenen we een NoShow tarief van € 22,00 per 15 minuten ingeplande tijd. Deze rekening kan niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar. Voor deze kosten ontvang je een factuur per mail of per post.

Tarieven bedrijven en instellingen

Interesse in een workshop, een lezing, een inloopspreekuur of een kantine-check op locatie? Vraag een vrijblijvende offerte aan via 0402026354.

Aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten en plichten worden ontleend.
Bekijk altijd goed de voorwaarden en vergoedingen in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering.

Contact

Diëtistenpraktijk Ellen Winters
040-2026354

Locatie Westerhoven

Op dinsdag en woensdag hebben wij spreekuur op onze hoofdvestiging.

Heijerstraat 29
5563 BM Westerhoven

U kan uw auto parkeren aan de inrit en het pad voor het huis volgen.
Uw fiets kan u plaatsen tegen de beugel aan het pad naar de praktijk.

De praktijk bevindt zich in een bijgebouw achter het huis. Recht tegenover en naast deze praktijklocaties zijn er bushaltes waar bus 18 en 318 stoppen.

Locatie Dommelen

Op donderdag hebben we spreekuur in Paramedisch Centrum Van Hoof.

Escudohof 2
5551 DD Valkenswaard

Locatie Eersel

Op vrijdag hebben we spreekuur in Gezondheidscentrm Dolium.

Gezondheidscentrum Dolium
Gebint 1 u
5521 WD Eersel

Bij binnenkomst in het Dolium dient u de bewegwijzering aan te houden van Kinderpsychologie. 
Wanneer u de apotheek voorbij loopt naar de tandarts komt u bij deze ruimte.

Locaties Valkenswaard

Op maandag hebben we spreekuur in Therapiecentrum Valkenswaard.

Antwerpsebaan 10
5554 JV  Valkenswaard

Parkeren kan nabij de praktijk. Vergeet uw parkeerschijf niet.