Kwaliteit

Basisregister voor Paramedici
De Wet BIG (= Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg) regelt de titelbescherming van medische en paramedische beroepen en stelt eisen aan de kwaliteit van de beroepsuitoefening. De voorheen paramedische beroepen die nu zijn geregeld in artikel 34 van de Wet BIG kennen geen verplichte registratie, hebben geen wettelijk tuchtrecht en hebben een opleidingstitel. De titel diëtist die wij met trots dragen is wettelijk beschermd. Hiervoor hebben wij de 4-jarige HBO studie Voeding & Diëtetiek gevolgd.
Diëtistenpraktijk staat voor een kwalitatieve behandeling. Om deze kwaliteit te borgen staan onze diëtisten ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici. Hiermee tonen wij aan dat wij beschikken over actuele kennis en vaardigheden en voldoen aan de opleidingseisen van de Wet BIG.

Wij zijn geregistreerd in het kwaliteitsregister Paramedici onder nummer:
19102912589 (Nicole Beenders)
99908304989 (PGC Winters)
19105354589 (S.C.E. Lathouwers -de Haas)

Tevreden?

Bent u tevreden vertel het anderen, bent u niet tevreden vertel het ons!
Diëtistenpraktijk Ellen Winters stuurt u een uitnodiging voor een cliënt tevredenheidsonderzoek na afloop van de behandeling. We stellen het op prijs wanneer u deze invult voor ons.

Privacyverklaring

Diëtistenpraktijk Ellen Winters  gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dat is met ingang van 25 mei 2018 vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Download de privacyverklaring hier.

Heeft u een klacht?

Wij doen er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht u als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan hopen wij deze klacht samen met u op te lossen. U kan daarvoor een afspraak maken met uw diëtist.  Als dat geen oplossing biedt, dan kunt u terecht bij het onafhankelijke Klachtenloket Paramedici waar wij zijn aangesloten. Meer informatie hierover kunt u hier lezen.

Contact

Diëtistenpraktijk Ellen Winters
040-2026354

Locatie Westerhoven

Heijerstraat 29
5563 BM Westerhoven

Locatie Dommelen

Escudohof 2
5551 DD Valkenswaard

Locatie Eersel

Gezondheidscentrum Dolium
Gebint 1 u
5521 WD Eersel

Locaties Valkenswaard

Antwerpsebaan 10
5554 JV  Valkenswaard